KONTORTJENESTER


Jeg har god kompetanse på Office-pakken påtar meg gjerne oppgaver som renskriving av dokumenter, utarbeidelse av powerpointpresentasjoner eller bearbeidelse av regnearksdata.

Jeg har også erfaring fra korrekturlesing, samt betjening av resepsjon og sentralbord. Eller jeg kan hjelpe til med arkivering og annet forefallende arbeid.

Jeg har dessuten erfaring fra planlegging og gjennomføring av kurs samt utarbeidelse av undervisningsmateriell og bistår gjerne i forbindelse med større eller mindre arrangementer i bedriften.

Jeg kan påta meg korte vikariater eller inngå avtaler av mer langvarig karakter.